Llogaria ime
Veriu Portal
Lajme
Udhëzimi/ Si mund të merrni pistolet me leje dhe sa kushton proçedura

Çdo person fizik apo juridik mund të pajiset me armë zjarri kundrejt tarifave që variojnë nga 2 mijë lekë deri në 300 mijë lekë.

Llojet e armëve që mund të posedojë çdo person që ndjehet i rrezikuar për shkak të profesionit apo arsyeve të tjera personale janë përcaktuar në një urdhër që mban firmën e ministrit të Financave, Shkëlqim Cani dhe ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Udhëzimi pasqyron në mënyrë të detajuar tarifat e shërbimeve të Policisë së Shtetit ndaj të tretëve për veprimtarinë e lejuar me armë, madje edhe mënyrën se di do të përdoren paratë që do të grumbullojë buxheti i shtetit nga “armatosja” e personave që duan të mbajnë armë.

UDHËZIMI

Udhëzimi që përcakton kushtet dhe tarifat për pajisen me armë zjarri të lejuara mban nr. 264/1, datë 29.6.2015. Me firmat e dy ministrave është përcaktuar miratimi i tarifave për veprimtaritë e lejuara me armët në zbatim të ligjit nr. 74/2014 “Për armët”.

Sipas këtij urdhri, tarifë për dhënie licence, për import- eksport dhe tregtimin, për armët e kategorisë “B1”, “B4”, “C” dhe “D”, 300 000 lekë.

Ndërkohë, tarifë për pajisjen me licencë, për transportin e armëve, pajisjeve dhe municioneve të tyre të kategorisë “B1”, “B4”, “C” dhe “D” është 200 000 lekë. Tarifa për pajisjen me licencë për poligon civil qitjeje është përcaktuar në masën 300 000 lekë.

Tarifa për pajisjen me licencë për aftësimin teorik dhe praktik për armët, 100 000 lekë.

Sipas udhëzimit, tarifa për subjektet e licencuara për aftësimin teorik dhe praktik për komisionin e testimit për veprimtarinë e lejuar me armë, për punonjës të Policisë së Shtetit pjesëtarë të komisionit (në ditë), 1000 lekë dhe tarifa për pajisjen me certifikatë për drejtues tekniko-administrativ për veprimtarinë e lejuar me armët sipas ligjit për armët, 45 000 lekë.

Gjithashtu, është përcaktuar edhe tarifa për shërbimin që ofron policia, për pajisjen me autorizim për blerje armë zjarri për personat fizikë, 200 lekë.

Sipas udhëzimit, tarifa për shërbimin që ofron policia për pajisjen me autorizim për blerje armë zjarri për personat juridikë është 200 lekë.

PERSONAT FIZIKË

Tarifa për pajisjen me autorizim për mbajtje arme për personat juridikë është 2000 lekë dhe tarifa për pajisjen me autorizim për mbajtje arme zjarri për personat fizikë për shkak të detyrës shtetërore apo rrethanave të veçanta personale është 1000 lekë.

Gjithashtu, është miratuar edhe tarifa për pajisjen me autorizim për mbajtje arme gjahu/sportive për individ, e cila arrin në 2000 lekë. Ndërsa për pajisjen me autorizim për mbajtje arme zjarri, kategoria “B1” për në vendbanim për individ, tarifa është 10000 lekë.

Tarifa për pajisjen e personave fizikë/juridikë me autorizim provizor për futjen e armëve në territorin e Republikës së Shqipërisë nga shtetasit e huaj për gjueti turistike (për çdo armë) dhe është 5 000 lekë.

Sipas udhëzimit, tarifa për pajisjen me autorizim për përdorim skenik të armës, të dhëna nga policia, për çdo armë është 1 000 lekë.

Ndërkohë që tarifa për pajisjen me autorizim për mbajtje arme gjahu për shtetasit e huaj është 2 000 lekë dhe tarifa për pajisjen me autorizim rimbushjeje të municioneve të gjuetisë është 1000 lekë.

TË ARDHURAT

Të ardhurat që realizohen nga shërbimet që ofrohen nga Policia e Shtetit në zbatim të ligjit “Për armët” do të trajtohen si të ardhura nga veprimtaria kryesore, të cilat realizohen nga institucioni buxhetor, gjatë kryerjes së detyrave të tyre funksionale.

Këto të ardhura derdhen tërësisht në buxhetin e shtetit dhe shpenzohen si pjesë e totalit të të ardhurave të këtij buxheti.

Me këtë udhëzim të njihen gjithë punonjësit e Policisë së Shtetit, si dhe personat e interesuar për veprimtarinë e lejuara me armët.

Përditësuar me 13 Mar 2017

Mos perdorni komentet per te bere pyetje, mund te mos merrni pergjigje. Shkruaje pyetjen tende tek Pyetje dhe Pergjigje

Sa bejne dy plus dy? (shkruaje me germa rezultatin)
EMRI
Jeni të kënaqur me masat e marra për Koronavirusin