Llogaria ime
Veriu Portal
Privatësia

Informacioni që ka të bëjë vetëm me këtë sit dhe jo me uebfaqet e tjera, portalet, pjesët / faqet / hapësirat e lidhura përmes lidhjeve, në pronësi të palëve të treta ose Veriu Portal, për të cilat bëhet referencë në informacionin mëposhtëm.

1. Kush është Kontrolluesi i të Dhënave?

Kontrolluesi i të dhënave është Veriu Portal


2. Cfarë lloj të dhënash përpunojmë dhe për sa kohë i ruajmë ato?

a) Të dhënat e lundrimit

Gjatë funksionimit normal dhe vetëm për kohëzgjatjen e lidhjes, sistemet kompjuterike dhe procedurat e programeve kompjuterike të përdorura për të operuar këtë sit, fitojnë disa të dhëna të cilat më pas transmetohen në mënyrë implicite në përdorimin e protokolleve të komunikimit në Internet.

Ky informacion nuk është mbledhur me qëllim mbajtjen nën kontroll të përdoruesit, por, për nga natyra e tij, mund të përpunojmë të dhënat e mbajtura nga palë të treta, që të lejojë që ai të identifikohet për preferencat që ai ka. Këto të dhëna fshihen disa orë pas përpunimit.


b) Cookies

Kjo faqe përdor cookie ose shënues, të cilët teknikisht janë pako informacioni të dërguara nga një server në internet (në këtë rast, nga kjo faqe) në shfletuesin e përdoruesit dhe të ruajtura nga këta të fundit në pajisjen e tyre (kompjuter personal, tablet, telefon celular, etj.). .) dhe automatikisht dërgohet përsëri në server në çdo qasje pasuese në sit.

Për të njohur llojet dhe qëllimet e cookies të përdorura nga faqet e Veriu Portal dhe për të shprehur preferencat tuaja në lidhje me përdorimin e cookies, mund të konsultoheni me Politikën e duhur të Cookie-t.


c) Të dhëna të dhëna vullnetarisht nga përdoruesit / vizitorët

Nëse duke u lidhur me këtë sit do të vendosni, kur kërkohet, të dërgoni të dhënat tuaja personale (për shembull: emrin, mbiemrin, adresën e postës elektronike) për të hyrë në shërbime të caktuara, ose, për të bërë kërkesa përmes postës elektronike, Veriu.Com do të përpunojë të dhëna të tilla për t'iu përgjigjur asaj që kërkoni, ose t'ju ofrojë shërbimin e kërkuar nga ju në përputhje me këtë informacion dhe informacionin specifik të siguruar gjatë pajtimit në shërbimet individuale. Të dhënat do të mbahen për kohën e nevojshme për të ofruar shërbimin e kërkuar dhe për të menaxhuar çdo mosmarrëveshje.

Të dhënat tuaja personale do t'u komunikohen palëve të treta vetëm nëse komunikimi është i nevojshëm për të përmbushur kërkesat e vetë përdoruesve, siç përcaktohet në informacionin specifik të shërbimeve individuale, ose për të thjeshtuar - sipas kërkesës tuaj - operacionet e regjistrimit në faqet / aplikacionet të palëve të treta.


Juve nuk do t'ju kërkohen të dhëna shëndetësore dhe, në përgjithësi, kategori të veçanta të të dhënave personale të përmendura në nenin 9 të GDPR (intime, biometrike, gjenetike dhe kriminale).