Jump to content
Veriu Forum

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. Pershendetje, nje nga veshtiresite qe kam hasur kane qene informacionet e pakta per studentet e huaj se si duhej te ndiqeshin procedurat per regjistrim ne fakultetet, mbi provimin e gjuhes (datat, kriteret, vendodhjet). Nese nuk pyesje studentet e vjeter rrezikoje te mbesje jashte kurseve. Me shume se sekretarite duhej te pyesje studentet vjeter te kursit pasi informacionet shepesh here ishin te gabuara ngaqe ndoshta nuk shpjegoheshe dot me italianet.
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...